/// Ảnh: Thúy Hằng

Kiên trì sẽ thành công

08:36 19/05/2020 0

'Lịch sử sẽ đưa người trẻ đi từ quá khứ tới tương lai. Mình sẽ không thể hội nhập, hợp tác tốt với bạn bè quốc tế khi chính văn hóa, nguồn cội của mình mà mình chưa am hiểu'