sinh vien lon tuoi

Cụ ông Bob Dwyer đăng ký học đại học sau khi vợ qua đời vào năm 2010 /// Chụp từ clip

Lấy bằng cử nhân ở tuổi 91

0

Ông Bob Dwyer (91 tuổi) sắp tạo tên lịch sử bằng cách trở thành sinh viên lớn tuổi nhất lấy bằng cử nhân từ Đại học Illinois Đông bắc (Mỹ) kể từ khi trường này bắt đầu lưu giữ hồ sơ vào năm 1962.

Ông Zhang Huanguo (phải) trong lễ nhận bằng /// Ảnh chụp màn hình Shanghaiist

Lấy bằng cử nhân ở tuổi… 88

1
Ông Trương Hoan Quách, năm nay 88 tuổi, đã trở thành sinh viên tốt nghiệp lớn tuổi nhất Trung Quốc sau khi nhận bằng cử nhân quản trị của một trường đại học tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.