Các nước nhận du học sinh Việt Nam trở lại thế nào?

Các nước nhận du học sinh Việt Nam trở lại thế nào?

08:05 13/10/2021 0

Giữa tháng 8, một số du học sinh Việt Nam của ĐH Elmhurst (Illinois, Mỹ) nhập học và là những sinh viên quốc tế đến trường này sớm nhất học kỳ mùa thu. Thời điểm này, du học sinh Việt đã trở lại nhiều nước trên thế giới.