slc

Phát hiện gien ngừa bệnh sỏi thận

Phát hiện gien ngừa bệnh sỏi thận

0
Các nhà khoa học thuộc Đại học Yale (Mỹ) đã nhận dạng được một gien mang tên SLC26A6 có khả năng bảo vệ con người chống bệnh sỏi thận.