Smart Compose sẽ tự động hoàn tất nội dung email dựa vào ngữ cảnh  /// Ảnh: T.Luân

Gmail sắp có tính năng tự động hoàn thành email khi nhập

0
Một tính năng mới vừa được Google giới thiệu dành cho Gmail, cho phép nó có thể làm giảm các thao tác nhập văn bản cũng như kiểm tra chính tả khi nhập. Điều này giúp người dùng soạn thảo được nội dung email nhanh hơn.