Việc tìm kiếm nội dung trên Instagram trở nên dễ dàng hơn  /// Ảnh: AFP

Instagram cho phép tìm kiếm các bài đăng bằng từ khóa

0
Instagram đang thay đổi cách người dùng tìm kiếm các bài đăng trên nền tảng của hãng khi dịch vụ chia sẻ ảnh và video bắt đầu hiển thị nội dung có liên quan khi người dùng tìm kiếm các bài đăng bằng từ khóa.