Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển mạnh du lịch cộng đồng

Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển mạnh du lịch cộng đồng

16:05 07/11/2022 0

Phát triển du lịch cộng đồng đang là mục tiêu hướng tới để đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng như phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, cụ thể hóa chiến lược du lịch xanh, bền vững.