Đi thi để con cháu tích cực học tập hơn

Đi thi để con cháu tích cực học tập hơn

08:01 08/07/2022 0

Tham gia thi tốt nghiệp THPT không chỉ có những thí sinh vừa mới xong lớp 12 mà có những người bằng tuổi cha chú. Họ đi thi vì những lý do nghe giản dị nhưng đầy giá trị.