Nghịch lý thoát nghèo

Nghịch lý thoát nghèo

05:58 01/11/2021 0

Sau khi nhiều xã ở Gia Lai, Kon Tum được công nhận thoát nghèo hoặc đạt chuẩn nông thôn mới, thì hàng ngàn học sinh có nguy cơ thất học. Vì sao có nghịch lý này?