Cho bán cổ phần theo lô

Cho bán cổ phần theo lô

05:54 17/09/2015 0

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 16.9, Thủ tướng đã ký quyết định cho phép bán cổ phần theo lô (Quyết định số 51/QĐ-TTg) bằng cách đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán.