Sở Giao dịch hàng hóa INFO và Belarus ký kết hợp tác

Sở Giao dịch hàng hóa INFO và Belarus ký kết hợp tác

03:25 22/07/2013 0

Sở Giao dịch hàng hóa INFO (INFO COMEX) thuộc Tập đoàn  Đại Dương và Sở Giao dịch hàng hóa Belarus (BUCE) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm khai thác và phát huy thế mạnh của mỗi bên, phục vụ hiệu quả nhu cầu giao thương của doanh nghiệp Việt Nam và Belarus.