Mở cửa nhưng lại trói chân

Mở cửa nhưng lại trói chân

04:49 08/10/2021 5

Không thể có chuyện mở cửa kinh tế mà lại không cho di chuyển, đi lại. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại nặng nề từ các quy định “trói chân” này?