“Sổ hộ khẩu gốc đâu ?”

“Sổ hộ khẩu gốc đâu ?”

06:03 18/09/2022 13

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND các tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, thay vào đó chỉ cần căn cước công dân (CCCD) gắn chip khi làm các thủ tục hành chính.

Yêu cầu bỏ quy định xuất trình sổ hộ khẩu

Yêu cầu bỏ quy định xuất trình sổ hộ khẩu

06:29 17/09/2022 1

Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.