Hà Nội bầu bổ sung nhiều chức vụ quan trọng /// Ảnh Ngọc Thắng

Hà Nội có 3 Giám đốc sở mới

0
HĐND TP Hà Nội chiều nay đã miễn nhiệm Ủy viên UBND TP với 3 nguyên Giám đốc sở, đồng thời bầu bổ sung với 3 Giám đốc Sở Khoa học công nghệ, Kế hoạch đầu tư, Sở Ngoại vụ.