Nhiều lãnh đạo sở ngành không sử dụng thư điện tử

Nhiều lãnh đạo sở ngành không sử dụng thư điện tử

1
(TNO) Tỉ lệ lãnh đạo các sở ngành, quận, huyện tại TP sử dụng hộp thư điện tử đã tăng lên 50% nhưng đây vẫn còn là một tin buồn vì vẫn còn nhiều lãnh đạo không sử dụng hộp thư điện tử.
l>