Sở TT-TT Quảng Trị

Những 'điểm sáng' của Quảng Trị 6 tháng đầu năm

Những 'điểm sáng' của Quảng Trị 6 tháng đầu năm

Giữa nhiều khó khăn của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, tỉnh Quảng Trị vẫn có những "điểm sáng" đáng khích lệ trong phát triển KT-XH.

Top