Sở Tư pháp Đà Nẵng và Viettel ký kết triển khai dịch vụ

Sở Tư pháp Đà Nẵng cấp lý lịch trực tuyến

0
Ngày 31.3, Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng cùng Công ty CP Bưu chính Viettel Hà Nội khai trương dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Viettel và trực tuyến.