Soát xét nguy cơ cháy tàu cá ở 5 địa phương ven biển Quảng Nam

Soát xét nguy cơ cháy tàu cá ở 5 địa phương ven biển Quảng Nam

0
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh vừa gửi văn bản yêu cầu Công an tỉnh và chính quyền các huyện ven biển (Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An) soát xét các nguy cơ cháy tàu cá, hướng dẫn biện pháp phòng cháy cho ngư dân và chủ tàu cá sau khi liên tiếp xảy ra cháy tàu.
/form>