Danube không xanh

Danube không xanh

1
(TN Xuân) Ở Vienna, thủ đô nước Áo, Mozart là một vị thần. Nhưng tại Hungary, cụ thể ở Budapest, chính xác hơn là dọc hai bờ Danube, Johan Strauss II mới là nhạc sĩ người Áo có tác phẩm được chơi nhiều nhất.