30 năm sống 'tạm' trên sông Tam Bạc

30 năm sống 'tạm' trên sông Tam Bạc

10:01 08/04/2015 0

Bên cửa sông Tam Bạc, Hải Phòng có một xóm nghèo của những người dân tứ xứ, sống trong cảnh cơ hàn, thiếu thốn và vô định về tương lai đã 30 năm nay.