Quảng Nam: Sạt lở kè, 'cầu cứu' tỉnh

Quảng Nam: Sạt lở kè, 'cầu cứu' tỉnh

08:52 02/12/2021 0

Người dân địa phương đã gửi đơn “cầu cứu” UBND tỉnh Quảng Nam trước tình trạng bờ kè sông Vu Gia sạt lở ngày một nghiêm trọng, có thể “xóa sổ” con đường độc đạo dẫn vào thôn...