sony online entertainment

Hợp thức hóa việc "bán đồ ảo, lấy tiền thật"

Hợp thức hóa việc "bán đồ ảo, lấy tiền thật"

0
Nhà cung cấp game Ever Quest (EQ) II - Sony Online Entertainment đã hợp thức hóa việc "bán đồ ảo, lấy tiền thật" bằng việc tung ra dịch vụ đấu giá tài sản Station Exchange. Sau hơn 1 tháng thử nghiệm, giá trị hàng hóa trao đổi quy ra tiền thật được ghi nhận là 180.000 USD.