spt1

Sắp có tàu lửa Sài Gòn - Phan Thiết chạy đêm

Sắp có tàu lửa Sài Gòn - Phan Thiết chạy đêm

0
Ông Đinh Văn Sang, Phó tổng giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn cho biết ngành đường sắt chuẩn bị đưa vào khai thác tuyến tàu lửa chạy đêm Sài Gòn - Phan Thiết (và ngược lại), khởi hành từ ga Sài Gòn mang số hiệu SPT14, từ ga Phan Thiết mang số hiệu SPT15).