Nhà đầu tư Hà Nội - Sài Gòn chuyển hướng về Cần Thơ

Nhà đầu tư Hà Nội - Sài Gòn chuyển hướng về Cần Thơ

14:00 27/11/2019 0

TP Cần Thơ và ĐBSCL đang trở thành “miền đất hứa” đối với nhà đầu tư Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt, trước bối cảnh khung giá đất mới sẽ điều chỉnh tăng gấp nhiều lần tại 2 đô thị lớn nhất cả nước này.