Cần sớm chấm dứt quy hoạch treo

Cần sớm chấm dứt quy hoạch treo

07:13 01/01/2022 24

Nhiều ý kiến mong mỏi quy hoạch treo nên được loại bỏ càng sớm càng tốt để người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt, làm ăn...

Thu hồi quyết định 'hợp thức hóa' sai phạm tại KCN Phú Hội

Thu hồi quyết định 'hợp thức hóa' sai phạm tại KCN Phú Hội

06:59 21/12/2021 0

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 57/QĐ-KCN ngày 1.10.2019 của BQL các KCN về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết sử dụng đất KCN Phú Hội (H.Đức Trọng).