Nhiều 'sạn' trong bộ kỳ thư về trang phục cung đình

Nhiều 'sạn' trong bộ kỳ thư về trang phục cung đình

0
Tập sách Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn 1802 - 1945 của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn gây xôn xao dư luận những ngày qua, nhưng bên cạnh giá trị của tập sách vẫn còn có những điều chưa thật chính xác.
Nước có sử, nhà có phả

Nước có sử, nhà có phả

0
Đất nước ta có nhiều thời kỳ bị phân tranh, người dân khó có điều kiện làm gia phả.