Bức tranh văn hóa chưa hoàn chỉnh

Bức tranh văn hóa chưa hoàn chỉnh

0
Chỉ nhấn mạnh thành tích và còn chung chung, danh sách 10 sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch nổi bật năm 2012 chưa phải bức tranh tổng thể của ngành.