Văn hóa không chỉ... thi hoa hậu

Văn hóa không chỉ... thi hoa hậu

06:18 06/12/2015 1

Thi hoa hậu là sự kiện văn hóa, nhưng văn hóa không chỉ là thi hoa hậu. Bởi vậy, chuyện thi hoa hậu cũng không quá 'đại sự' với các cơ quan chức năng, đến nỗi nhiều thí sinh 'thi chui' và mang về… danh hiệu.

Bức tranh văn hóa chưa hoàn chỉnh

Bức tranh văn hóa chưa hoàn chỉnh

03:15 06/01/2013 2

Chỉ nhấn mạnh thành tích và còn chung chung, danh sách 10 sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch nổi bật năm 2012 chưa phải bức tranh tổng thể của ngành.