Đồ họa mô phỏng quá trình đáp của tàu thám hiểm bề mặt /// NASA/JPL-Caltech

NASA đang chuẩn bị cho 7 phút kinh hoàng trên sao Hỏa

12

Với việc phóng thành công sứ mệnh thám hiểm bề mặt Mars 2020 vào năm ngoái, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã khép lại một chương cũ và bắt đầu cho giai đoạn mới trong nỗ lực khám phá sao Hỏa.