Một cơ sở đào tạo không phép của Trường trung cấp Tổng hợp Hà Nội - Ảnh: Mỹ Quyên

Đào tạo sư phạm mầm non không phép

8
Chỉ được cấp phép đào tạo ngành sư phạm mầm non ở tại địa phương nhưng một số trường trung cấp lại chiêu sinh và đào tạo ở khắp nơi.