Các đội hình tình nguyện  cam  kết thực hiện các công trình tại lễ khởi động Tháng Thanh niên  /// Lê Thanh

Giới thiệu việc làm cho 50.000 bạn trẻ trong tháng Thanh niên

0
Ngày 25.2, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Có hơn 1.000 thanh niên tình nguyện tham gia.
/form>