Chiều 19.9, Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến các doanh nghiệp, bộ, ngành, hiệp hội xung quanh việc quy định cấp giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm (ATTP) tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ phục vụ việc sửa đổi nghị định này.
Theo bà Trần Việt Nga, Phó cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế), đại diện ban soạn thảo sửa đổi một số điều tại Nghị định 38, cho biết Bộ Y tế đề xuất 3 nhóm thực phẩm cần kiểm soát đặc biệt, gồm: thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm/chất hỗ trợ chế biến trong thực phẩm và nhóm thực phẩm có công bố tác dụng đến sức khỏe.
Đồng thời, cũng cam kết về thời gian xét duyệt, thẩm định hồ sơ là 30 ngày để công bố phù hợp quy định ATTP trước khi lưu hành ra thị trường.

Thúy Anh

Bình luận