Món ngon sùng đất cuối mùa mưa

Món ngon sùng đất cuối mùa mưa

09:49 05/01/2012 0

Hằng năm, khi những cơn mưa cuối mùa và những trận lụt đã dứt, thì người dân miền Trung quê tôi lại rủ nhau ra dọc các triền sông để đào tìm sùng đất.