Sản lượng hành khách đi xe buýt Hà Nội tiếp tục sụt giảm /// Ảnh Ngọc Thắng

Xe buýt Hà Nội tiếp tục ‘mất khách’

18:20 14/01/2021 0

Sản lượng hành khách vé lượt xe buýt Hà Nội năm 2020 chỉ đạt khoảng 63,6% so với dự kiến và giảm 36% so với năm 2019. Sản lượng vé tháng ước đạt 98% so với dự kiến và giảm 34,3% so với năm 2019.