Từ khóa

syria
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron /// Reuters

Thực dụng và tham vọng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện hướng đi mới đầy tham vọng cho nước Pháp khi công bố chính...
0 Bình luận
Xem thêm