Từ bỏ Intel, Apple được đền đáp

Từ bỏ Intel, Apple được đền đáp

14:05 01/01/2022 0

Việc xoay trục cho phép Apple suy nghĩ lại hoàn toàn về MacBook, vốn bắt đầu trở nên cũ kỹ với thiết kế thiếu đột phá và các bản nâng cấp hằng năm lặp đi lặp lại.

Cách khôi phục thanh quản lý trong iTunes 11

Cách khôi phục thanh quản lý trong iTunes 11

18:45 16/12/2012 0

(TNO) Trong phiên bản iTunes 11 mới, Apple đã thiết kế lại giao diện quản lý với cách nhìn đơn giản hơn. Tuy nhiên, với một số người dùng thì điều này gây ra sự khó chịu bởi thanh quản lý bên tay trái đã bị Apple làm ẩn đi.