tahm kench

LMHT: Có một Shen 'đẹp trai' hơn bao giờ hết

LMHT: Có một Shen 'đẹp trai' hơn bao giờ hết

0
Với việc được Riot Games làm lại bộ kỹ năng, Shen giờ đây có thể sẽ trở lại ở đường trên hoặc đi rừng để đối đầu với những Fiora, Tahm Kench, v.v.