tahm

Video LMHT: Khi Tahm Kench troll đồng đội

Video LMHT: Khi Tahm Kench troll đồng đội

0
Với bộ kỹ năng của mình, Tahm Kench có thể bảo kê đồng đội rất tốt. Nhưng nếu nó được dùng vào mục đích xấu thì lại khác...