tahm

Mang thai 27 năm

Mang thai 27 năm

0
Tahminah, 54 tuổi, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Soetomo ở Đông Java (Indonesia) giải phẫu lấy bào thai hóa thạch nặng 1,6kg mà bà đã mang trong bụng suốt 27 năm qua.