Vỉa hè bị lấn chiếm không còn chỗ cho người đi bộ /// H.Mai

Chỗ đâu cho người đi bộ ?

7
Liên tục vận động người dân thành phố chịu khó đi bộ, sử dụng phương tiện giao thông công công tuy nhiên thực tế hệ thống đường sá, vỉa hè trên địa bàn TP.HCM đang "cản bước" người đi bộ.