FLC nói gì về việc cổ phiếu sắp bị đình chỉ giao dịch?

FLC nói gì về việc cổ phiếu sắp bị đình chỉ giao dịch?

17:21 18/08/2022 0

Ngày 18.8, Tập đoàn FLC đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) về lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.