Sacombank tiếp tục không chia cổ tức năm 2019  /// Ảnh: T.Xuân

Cổ tức đốt nóng mùa đại hội cổ đông

1
Mùa đại hội cổ đông năm nay lại được đốt nóng bởi bức xúc của các cổ đông khi nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận mà không chia cổ tức nhiều năm liên tục.