Luật Đất đai sửa đổi vẫn còn nhiều bất cập

1
Đó là ý kiến của các chuyên gia tại hội thảo “Luật Đất đai sửa đổi và kết quả vận động chính sách” do Liên minh đất rừng (FORLAND) và Liên minh đất đai (LANDA) phối hợp tổ chức ngày 3.1.

Theo GS-TSKH Đặng Hùng Võ, luật Đất đai sửa đổi vẫn quy định: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng". Như vậy, luật đã chi tiết hóa tiêu chí để xác nhận "trường hợp thật cần thiết" được nhà nước thu hồi đất là trao thẩm quyền cho Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và HĐND cấp tỉnh. Riêng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì luật mới không tiếp thu ý kiến đóng góp của cộng đồng mà chỉ đưa những quy định cũ vào luật.

Các chuyên gia cũng cho rằng, quy định về định giá đất về bản chất không có gì thay đổi. Nếu như trước đây luật quy định việc định giá đất sát giá thị trường trong điều kiện bình thường, thì nay thay bằng thuật ngữ “phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường”. Luật mới cũng quy định sẽ có một hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định giá trước khi UBND cấp tỉnh quyết định giá đất trong các trường hợp phải quyết định giá đất. Tuy nhiên, người đứng đầu hội đồng này lại là Chủ tịch UBND cấp tỉnh. TS Hoàng Mạnh Quân, Giám đốc FORLAND, cho rằng việc thu hồi đất, cưỡng chế nhà nước vẫn đang dùng sức mạnh của mình để thực hiện, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Do đó, các nghị định cần làm "mềm" đi quy định này.

Đ.Sơn

Bình luận

User
Gửi bình luận
ẻt

ẻt

luật Đất Đai xưa nay có quá nhiều kẽ hở (loopholes) để lợi dụng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm