Người làm cộng đồng không mệt mỏi

Người làm cộng đồng không mệt mỏi

10:59 19/01/2021 0

Anh Bùi Quang Tinh Tú, sở hữu một bản lý lịch ấn tượng về nghề khi đã từng giữ qua nhiều chức vụ cao cấp tại các công ty và tập đoàn lớn.