Khởi động hành trình nông nghiệp công nghệ cao

0
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những hướng đi quan trọng của tỉnh Đắk Nông nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng đất đai, nâng cao hiệu quả bền vững sản xuất nông nghiệp, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa…
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi tại Đắk Nông  /// Trung tâm XTĐT Đắk Nông Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi tại Đắk Nông - Trung tâm XTĐT Đắk Nông
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi tại Đắk Nông
Trung tâm XTĐT Đắk Nông
Mới đây, Sở NN-PTNT Đắk Nông xây dựng dự thảo đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035. Theo dự thảo này, các vùng sản xuất chính tập trung các loại cây, con gồm: TX.Gia Nghĩa (cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả), các huyện: Đắk G’long (cà phê, hồ tiêu, bò thịt, bò sinh sản, cá nước ngọt), Đắk Mil (cà phê, cây ăn quả