Tỷ lệ tái chế bao bì ở VN và cách thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Tỷ lệ tái chế bao bì ở VN và cách thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

15:00 11/08/2022 0

Dưới các tác động tiêu cực từ chất thải, nền kinh tế tuần hoàn được xem là giải pháp hết sức cần thiết cho bao bì sau sử dụng, đặc biệt là đối với bao bì lon nhôm. Nghiên cứu gần đây cho thấy, tại Việt Nam, tỷ lệ tái chế trung bình của bao bì lon nhôm đang ở mức 77%.