NCSP - công ty vận chuyển khí Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế

0
Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn đã có 11 năm vận hành không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc. Đây là thành tựu rất đáng ghi nhận từ khi phía Việt Nam tiếp nhận quyền điều hành dự án vào đầu năm 2008.
Hệ thống dẫn khí Nam Côn Sơn /// PVN Hệ thống dẫn khí Nam Côn Sơn - PVN
Hệ thống dẫn khí Nam Côn Sơn
PVN
Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) được thành lập vào năm 2000 giữa Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN), Tập đoàn BP và Tập đoàn Statoil. Trải qua nhiều sự thay đổi các đối tác, hiện nay NCSP là hợp doanh giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Pipelines Vietnam, trong đó, PV GAS là Nhà Điều hành của Dự án. Từ năm 2018, quyền điều hành hợp doanh được chuyển giao từ BP sang PVN/PV GAS. Tiếp nối những thành công của nhà điều hành cũ, qua 11 năm, dưới quyền điều hành của PV GAS, Hợp doanh vẫn duy trì và phát huy các chuẩn mực về quản lý, an toàn, vận hành đẳng cấp quốc tế, hoạt động ổn định, hiệu quả đảm bảo cung cấp khí an toàn với độ tin cậy cao cho khách hàng.
Tại NCSP công tác an toàn luôn được cán bộ nhân viên công ty cùng các nhà thầu tuân thủ tốt, nhằm đảm bảo duy trì hệ thống thiết bị hoạt động tin cậy và kéo dài tuổi thọ. NCSP đặc biệt chú trọng công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC), nhất là công tác bảo dưỡng ngăn ngừa. Công ty luôn theo dõi chặt chẽ để đảm bảo không có công việc bảo dưỡng ngăn ngừa nào bị quá hạn trên thiết bị quan trọng về an toàn và sản xuất; đồng thời phối hợp với các chủ mỏ và các đơn vị liên quan đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy toàn bộ hệ thống vận chuyển và xử lý khí nhằm cung cấp khí liên tục theo yêu cầu của khách hàng; đảm bảo tuân thủ yêu cầu của các hợp đồng vận chuyển, phân bổ khí, vận chuyển và phân bổ condensate; phối hợp với các bên liên quan đảm bảo an toàn hành lang tuyến ống trên bờ, ngoài khơi nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy của toàn bộ hệ thống;…
Với sự chặt chẽ đó, năm 2018, NCSP tiếp tục đảm bảo tốt an ninh, an toàn hệ thống khí Nam Côn Sơn, không có tai nạn, sự cố dẫn đến nghỉ việc, không có sự cố nghiêm trọng liên quan đến an toàn của thiết bị; duy trì công tác vận hành của hệ thống đạt độ tin cậy đến 100%. Việc này góp phần quan trọng giúp NCSP hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu so với kế hoạch được PV GAS và các bên giao trong năm 2018 với sản lượng ước đạt 6,4 tỉ m3, tương đương 102,4% kế hoạch năm; Doanh thu (thu hộ) ước đạt 5.935 tỉ đồng, tương đương 106,7% kế hoạch; nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 310 tỉ đồng, tương đương 107,27% kế hoạch.
2018 cũng là năm NCSP đã đạt cột mốc 80 tỉ m3 khí vận chuyển an toàn qua hệ thống và đạt cột mốc 11 năm vận hành liên tục hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc mặc dù phải vận hành với công suất tối đa.
Thực hiện bảo dưỡng hệ thống
Thực hiện bảo dưỡng hệ thống
PVN
Những thành tích NCSP đạt được không chỉ được PVN/PV GAS đánh giá cao mà ngay cả các đối tác nước ngoài, khi so sánh với các công trình tương tự của họ trên thế giới, cũng đánh giá rất cao thành tích về công tác an toàn, hiệu quả trong quản lý, vận hành hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn hiện nay.
Mục tiêu đặt ra cho công tác an toàn của NCSP trong năm 2019 là duy trì độ tin cậy vận hành của toàn hệ thống đạt từ 99,95% trở lên, không để xảy ra sự cố dừng khí; không có tai nạn, sự cố dẫn đến nghỉ việc; không có sự cố nghiêm trọng liên quan tới an toàn của thiết bị; đảm bảo an ninh, an toàn toàn bộ Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn, cung cấp khí an toàn với độ tin cậy cao cho khách hàng.
Những thành tích đạt được trong công tác an toàn ở NCSP là kết quả của kỷ luật lao động, cách quản lý, tổ chức công việc khoa học và áp dụng các chuẩn mực an toàn mang đẳng cấp quốc tế mà giờ đây đã trở thành văn hóa lao động tại NSCP.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm