Nga tiếp tục được nâng xếp hạng tín nhiệm

0 Thanh Niên Online
Hãng xếp hạng tín nhiệm Standar & Poor’s Global Ratings (S&P) vừa nâng xếp hạng tín dụng Nga trong ngắn và dài hạn lên BBB-/A-3. cùng lúc, Fitch cũng đánh giá triển vọng kinh tế Nga là tích cực.
 /// Ảnh: Reuters - Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Theo Russia Today, xếp hạng tín nhiệm của Nga được nâng từ mức BB+ lên BBB- bởi S&P Global Ratings, hãng cũng hạ triển vọng kinh tế Nga từ tích cực sang ổn định. Fitch Ratings thì ngược lại, nâng triển vọng kinh tế nước này lên tích cực, tái kh