Vốn từ ngân hàng thúc đẩy kinh tế phát triển

Vốn từ ngân hàng thúc đẩy kinh tế phát triển

06:10 15/09/2022 0

Hạn mức tín dụng cho cả năm 2022 đã được phân về cho từng ngân hàng thương mại và đây là cơ sở để dòng vốn đưa vào nền kinh tế, thúc đẩy hồi phục và phát triển trong những tháng cuối năm.