Nợ đọng khoảng 15.212 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

1 Thanh Niên
Ngày 28.6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và định hướng triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016.
Theo báo cáo, đến hết tháng 5.2016 cả nước đã có 1.965 xã (chiếm tỷ lệ 22%) đạt chuẩn NTM, tăng 4,9% so với cuối năm 2015. Nhưng hiện nay, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở nhiều địa phương đang là vấn đề lớn, chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Qua báo cáo của 52 tỉnh thành, tính đến hết tháng 1 năm nay tổng số nợ đọng là khoảng 15.212 tỉ đồng, trong đó đồng bằng sông Hồng, bắc Trung bộ và miền núi phía bắc là khu vực có mức nợ đọng cao nhất. Năm 2016, cả nước huy động khoảng 263.127 tỉ đồng từ các nguồn lực để xây dựng, trong đó ngân sách T.Ư đã bố trí là 7.374 tỉ đồng. Mục tiêu đến hết năm nay, cả nước sẽ có khoảng 25% số xã và khoảng 30 - 35 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.
Chủ trì hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, yêu cầu Bộ NN-PTNT sớm hoàn thiện lại các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện kinh tế của từng vùng, khu vực khác nhau trình Chính phủ phê duyệt để đưa vào chương trình công tác giai đoạn 2016 - 2020. Trong 5 năm tới, xây dựng NTM triển khai trên diện rộng nhưng có trọng điểm và ưu tiên những vùng còn khó khăn, cụ thể là 300 xã mới chỉ đạt được 5 tiêu chí và hơn 400 xã biên giới, bãi ngang. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí “mềm” như sinh kế, việc làm và thu nhập của người dân.

Bình luận

User
Gửi bình luận
nguyễn nhật linh

nguyễn nhật linh

Cấp vốn nhưng kiểm soát không nổi thì đến 2020 thì không biết VN thế nào ?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm